hiệu quả khi đắp mặt nạ

Có nên đắp mặt nạ tự nhiên hàng ngày?